Regulamin - BabyExpert

Sklep internetowy działający pod adresem www.babyexpert.pl [dalej: sklep internetowy] jest prowadzony przez MS Project Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kiedrzyńska 9, 42-2020 Częstochowa [dalej: sprzedawca], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000703049, REGON: 368706545, NIP: 5732891219.

Powyższy adres siedziby sprzedawcy jest także adresem do kontaktu oraz do składania reklamacji.
Klient ma ponadto następujące możliwości kontaktu ze sprzedawcą:
– poprzez formularz kontaktowy
– telefonicznie pod numerem telefonu: 784535440;
– poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: babyexpert18@gmail.com

1 Składanie zamówień

 1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 2. Za pośrednictwem sklepu internetowego można składać zapytania oraz zamówienia przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Konsultacje i zamówienia realizowane są w dni robocze w godz. 10-18.
 3. Zamówienia na towar ze sklepu internetowego można składać:
  – internetowo – dodając do koszyka i wypełniając formularz;
  – mailowo – konsultant zwrotnie przesyła potwierdzenie;
  – telefonicznie – konsultant generuje i przesyła potwierdzenie.
 4. Podczas składania zamówienia do jego skutecznej realizacji niezbędne jest podanie zgodnych z prawdą następujących informacji:
  – dane wskazujące wybrany towar;
  – imię i nazwisko odbiorcy towaru;
  – dokładny adres dostawy;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – adres poczty elektronicznej.
 5. W przypadku ewentualnych opóźnień w realizacji zamówień lub braku towaru w magazynie konsultant niezwłocznie o tym informuje Klienta.

2 Realizacja zamówień

 1. Zamówiony towar wysyłany jest dopiero po pomyślnym telefonicznym lub mailowym zweryfikowaniu zamówienia przez konsultanta sklepu.
 2. Informacje ze złożonego zamówienia podlegające weryfikacji:
  – nazwa i kolor zamawianego towaru;
  – zamówiona ilość;
  – sposób dostarczenia;
  – termin dostarczenia;
  – wszelkie koszty związane z dostawą;
  – całkowity koszt zamówienia;
  – forma płatności;
  – dane adresowe odbiorcy.
 3. Zamówienia które nie mogą być pozytywnie zweryfikowanie z powodów: braku kontaktu z Klientem lub podania niejasnych informacji, są po 7 dniach bezpowrotnie anulowane.
 4. W przypadku towarów wykonywanych lub modyfikowanych na specjalne zamówienie Klienta lub przy wydłużonym terminie realizacji zrealizowanie zamówienia może być warunkowane wpłaceniem zadatku w wysokości do 10% wartości zamówienia.
 5. Za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzona jest wyłącznie sprzedaż detaliczna, zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego produktu wymagają indywidualnych uzgodnień oraz wyraźnego potwierdzenia.

3 Sposoby płatności

 1. Ceny wszystkich oferowanych wózków i innych artykułów są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wyrażonymi w polskich złotych.
 2. Za zamówiony w sklepie internetowym www.babyexpert.pl (www.babyexpert.store) towar można zapłacić jednym z poniższych sposobów:
  – płacąc kurierowi przy odbiorze u siebie w domu;
  – robiąc przelew na konto bankowe sprzedawcy w banku ING Bank Śląski;
  – płacąc poprzez system szybkich płatności Przelewy24
  – podczas odbioru osobistego w siedzibie firmy (gotówką lub kartą)
 3.  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ‪0000347935‬, NIP ‪7792369887‬, Regon ‪301345068‬.
 4. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest w języku polskim a opublikowany na stronie babyexpert.pl jest jej integralną częścią.

4 Transport towaru

 1. Towar dostarczamy na terenie całej Polski, a po sprawdzeniu możliwości i po indywidualnych ustaleniach wysyłamy również poza granice Polski.
 2. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DHL, towar wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonym i oznaczonym opakowaniu, przesyłki są ubezpieczane do ich wartości.
 3. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską na terenie kraju standardowo na drugi dzień roboczy po nadaniu.
 4. Po odbiorze przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Jednocześnie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając mu wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody.

5 Koszty i czas dostarczania towaru

 1. Koszt zapakowania i logistyki oferowanych produktów niezależnie od sposobu płatności na terenie Polski wynosi 29zł dla paczki do 30,00 kg. Wyjątek stanowią ponad gabarytowe przesyłki, w szczególności meble dziecięce dla których koszt ustalany jest indywidualnie. Koszty wysyłek zagranicznych ustalane są indywidualnie, zależą od zawartości, wagi, dokładnego miejsca dostawy oraz aktualnych warunków firm kurierskich.
 2. Wraz z potwierdzeniem zamówienia konsultant sklepu podaje przybliżony dzień dostarczenia towaru, a po nadaniu przesyłki na terenie Polski standardowo powinna ona zostać doręczona następnego dnia roboczego.
 3. Równolegle z nadaniem przesyłki Klient otrzymuje SMS lub e-mail z jej numerem, oznacza to że firma kurierska przyjęła przesyłkę i powinna być standardowo dostarczona w następnym dniu roboczym. W wyjątkowych sytuacjach, po obustronnym uzgodnieniu, istnieje możliwość wysłania towaru bezpośrednio od producenta.
 4. Ze względu na specyfikę produkcyjną części naszych dostawców terminy realizacji niewielkiej ilości zamówień mogą przekroczyć 30 dni.
 5. W przypadku nagłego braku towaru w naszych magazynach lub przy odległym terminie dostawy Klient może przyjąć wskazany termin dostarczenia, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

6 Warunki gwarancji

 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.
 2. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, jeżeli takie zostały dołączone do produktów.
 3. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
 4. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego złożonego sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

7 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczania towarów bez wad.
 2. Każdy towar zakupiony w sklepie internetowym, jeżeli nie działa prawidłowo lub wystąpiła w nim usterka, może być reklamowany.
 3. Reklamacje można złożyć:
  – poprzez niniejszy formularz kontaktowysklepu internetowego;
  – pod adresem pocztowym sprzedawcy: MS Project Sp. z o.o. ul. Kiedrzyńska 9, 42-202 Częstochowa;
  – poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@babyexpert.pl
 4. Pełne zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  – imię i nazwisko klienta,
  – dane kontaktowe klienta (adres korespondencyjny, opcjonalnie, jeśli klient wyraża na to zgodę adres poczty elektronicznej, numer telefonu),
  – numer paragonu/faktury,
  – datę zakupu towaru przez klienta,
  – opis towaru (model wózka lub innego produktu),
  – szczegółowy opis wady towaru,
  – oczekiwany przez klienta sposób załatwienia reklamacji.
 5. Przesłane drogą elektroniczną przez sprzedawcę potwierdzenie otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oznacza, że skutecznie ono dotarło i zostało przez sprzedawcę zarejestrowane.
 6. Sprzedawca w celu rozpatrzenia zgłoszenia dotyczącego wymiany lub naprawy towaru jak również w przypadku kwestionowania zgodności towaru z umową dopuszcza możliwość korzystania z opinii specjalistów, w tym m.in. przedstawicieli autoryzowanych serwisów oraz przedstawicieli producenta.
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację zgodnie z określonymi powyżej przepisami obowiązującego prawa i poinformuje klienta o wyniku jej rozpatrzenia w terminie do 14 dni roboczych.

8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie internetowym bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru zgodnie z przepisami prawa.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo klienta wysłane pocztą na adres siedziby sprzedawcy lub przesłane pocztą elektroniczną na adres sprzedawcy określony na wstępie niniejszego regulaminu).
 3. Klient korzystający z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać także z formularza odstąpienia od umowy (zgodnego z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować wskazany powyżej termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby klient wysłał oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
 5. Klient obowiązany jest niezwłocznie odesłać lub przekazać sprzedawcy zwrócony towar na adres jego siedziby, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym klient poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin ten będzie zachowany, jeżeli klient wyśle rzecz przed upływem tego terminu 14 dni.
 6. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy. Sprzedawca ma ograniczone możliwości natychmiastowego wydania gotówki dla przesyłek poranionych, w związku z tym towar zwracany przez klienta z koniecznością zapłaty za niego przy odbiorze nie będzie odbierany przez sprzedawcę.
 7. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez klienta, sprzedawca zwróci klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym ewentualnie zapłacone przez koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu towaru.
 9. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. W przypadku systemu Przelewy24, dostawca umożliwia realizację natychmiastowych zwrotów, zarówno w przypadku płatności przelewem, jak i kartą płatniczą lub kredytową. Zwroty można realizować poprzez API lub z panelu administracyjnego Przelewy24.

9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze sklepu internetowego jest sprzedawca: MS Project Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Kiedrzyńska 9, 42-202 Częstochowa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązek informacyjny zawarte są w Polityce Prywatności 10 Informacja o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 3. Klienci sklepu internetowego są uprawnieni do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Klienci sklepu internetowego są uprawnieni do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania takich stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 5. Klienci sklepu internetowego mogą również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za zgodą konsumentów do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

11 Postanowienia końcowe

 1. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży wiążącej sprzedawcę w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny, lecz są one zaproszeniem do zawarcia umowy.
 2. Towary, ich opisy, nazwy oraz znaki handlowe używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli, chronionymi prawem. W szczególności korzystanie z materiałów ilustracyjnych lub zdjęciowych towarów, kompozycji i układu strony internetowej oraz praw własności intelektualnej zawartych na tej stronie jest niedozwolone w celach innych niż użytek osobisty, chyba że istnieje na to wyraźne zezwolenie pisemne ze strony sprzedawcy.
 3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego jest prawo polskie, a sądami właściwymi dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z zawarcia takiej umowy są polskie sądy powszechne, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Integralną częścią zawieranej umowy sprzedaży jest niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.bobowozki.com.pl/regulamin oraz Polityka Prywatności dostępna pod adresem www.babyexpert.pl/polityka.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.